ปันตัย

วันนี้ – 31 ธ.ค. 61

ฟรีน้ำอัดลมขนาดใหญ่ 1 ขวด เมื่อทานครบ 500.-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
084-965-8245

พงษ์โอชา 1

วันนี้ – 31 ธ.ค. 61

รับส่วนลด 5% เมื่อทานครบ 500.-

ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
075-219-918

TERRUNG DIM SUM

วันนี้ – 31 ธ.ค. 61

รับส่วนลด 5% เมื่อทานครบ 500.-

ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
080-715-5039

ล่อคุ้ง ก๋วยเตี๋ยวซุปเปอร์

วันนี้ – 31 ต.ค. 61

ฟรีน้ำดื่มขนาดใหญ่ 1 ขวด เมื่อทานครบ 500.-

ถ.รัษฎา ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
089-588-1875

ซุปเปอร์เล้งแซ่บ

วันนี้ – 31 พ.ค. 62

รับส่วนลด 10% เมื่อทานอาหารภายในร้าน

ถ.รัษฏา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

เล้งเฉี่ยวนรก

วันนี้ – 31 พ.ค. 62

รับส่วนลด 10% เมื่อทานอาหารภายในร้าน

ถ.รัษฏา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

ธงบะกุ๊ดเต๋

วันนี้ – 31 พ.ค. 62

ฟรีน้ำกระเจี๊ยบ,เก๊กฮวยหรืออัญชัญ 1 แก้ว เมื่อทานอาหารภายในร้าน

ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

OMS BAKERY AND CAFE

วันนี้ – 30 พ.ย. 61

รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อขนมธรรมรินทร์ที่ร่วมรายการ

2 สาขาที่ร่วมรายการ : สาขาธรรมรินทร์ ธนา และ สาขาสนามบินตรัง
075-211-211 / 075-223-223 ext. 2349 / 092-257-7777

ล้านรอยยิ้ม

วันนี้ – 30 พ.ย. 61

รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อขนมธรรมรินทร์ที่ร่วมรายการ

โรงแรมธรรมรินทร์ธนา ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
075-211-211 / 075-211-223 ext 2029 / 089-729-7200

หมี่โกกัง

วันนี้ – 30 เม.ย. 62

ฟรีเครื่องดื่ม 1 แก้ว เมื่อทานครบ 300.-

ถ.เทศบาล 16 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง

หลากตำ

วันนี้ – 30 เม.ย. 62

ฟรีน้ำเข็ง 1 ถัง เมื่อทานครบ 1,000.-

ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

Steak Folk Nayong

วันนี้ – 30 เม.ย. 62

รับส่วนลด 5% เมื่อทานครบ 199.-

ถ.เพชรเกษม ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง

Esan Namom

วันนี้ – 30 เม.ย. 62

รับส่วนลด 10% เมื่อทานอาหารภายในร้าน

ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

เปลยวน

วันนี้ – 31 ต.ค. 61

รับส่วนลด 10% เมื่อทานในร้าน

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
075-274-082 / 081-897-5674

ปูม้า ปาร์ตี้ ซีฟู้ด

วันนี้ – 31 ต.ค. 61

รับส่วนลด 5% เมื่อทานในร้าน

ถ.ศรีตรัง 1 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
081-978-8100

THA KLAI SEAFOOD

วันนี้ – 31 ต.ค. 61

รับส่วนลด 10% เมื่อทานในร้าน

ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
083-088-5098